Máy rửa ly Inoksan BYM042T-RA-D

33.000.000 

Máy rửa ly Inoksan BYM042T-RA-D

Công suất : 40 rack/giờ- 600-800 ly/ giờ

Công suất motor tráng: 0,33 kW

Nhiệt độ rửa:   55°C

Công suất motor thoát nước: 31W

Nhiệt độ tráng: 85°C

Công suất bơm hóa chất rửa: 8W

Nhiệt độ nước đầu vào yêu cầu: 50-55°C

Công suất bơm hóa chất tráng: 8 W